Ceník


1.  Ceník přepravy v rámci Pražské integrované dopravy

ceny přepravy jsou uvedeny včetně DPH

DOSPĚLÝ    /    DĚTI 

(6-15 let)

Nástupní taxa

pro každou 1 přepr. osobu včetně doprovodu

10 Kč      /      10 Kč

Cena za jednotlivou přepravu

jen po území hl. m. Prahy 1)

32 Kč      /      16 Kč

Cena za jednotlivou přepravu

jen na území Středočeského kraje, nejvýše však po katastru

vyjmenovaných obcí, na němž je tato služba poskytována 1)

32 Kč      /      16 Kč

Cena za jednotlivou přepravu

po obou územích 1)

40 Kč     /     20 Kč

1 doprovázející osoba (např. osobní asistent) občana s průkazkou ZTP nebo ZTP/P platí stejnou cenu jako držitel průkazky ZTP

V případě, že Klient bude během přepravy využívat služby svého osobního asistenta, je asistent tarifován sazbou shodnou se sazbou za 1 doprovázející osobu. Jeho přeprava však musí být objednána a také potvrzena.

Přeprava asistenčního nebo vodícího nebo signálního psa s platným služebním průkazem je bezplatná, musí však být objednána a také potvrzena předem.
  • 1) Sazby jsou účtovány za uskutečněné jízdy v celé trase přepravy bez ohledu na skutečný počet ujetých kilometrů zvlášť tam a zvlášť zpět).
  • Děti do 6 let věku mají přepravu zdarma.
  • Cena za přepravu zavazadel rozměrů větších než 25x45x70 cm, živých zvířat pouze ve schráně je stanovena ve výši ceny za přepravu dítěte do 15 let, nevztahuje se na nezbytné kompenzační pomůcky, které jsou přepraveny s Klientem bezplatně.
  • Nástupní sazba se účtuje za každé přistavení vozu a jako paušální poplatek za základní dopomoc a doprovod Klienta související bezprostředně s nastoupením a vystoupením Klienta do vozu a z vozu.
  • Čekání na klienta je netarifováno a činí maximálně 15 min. Další přeprava po tomto limitu musí být již nově objednána a tarifována jako nová přeprava.



2.  Ceník dopravy mimo Prahu a přilehlé obce

Přistavení vozidla

150 Kč

Cena za km

16 Kč

Čekací doba do 10 minut

0 Kč

Čekací doba nad 10 minut

150 Kč za hodinu

Placené parkování v rámci jízdy

hradí klient


3.  Ceník dopravy po Praze mimo rámec smlouvy s ROPID

Cena dopravy po Praze pro klienty mimo rámec smlouvy s Regionálním operátorem pražské integrované dopravy je smluvní a je stanovena individuálně.